English

Svenska

Stenberg/Collskog is a production company based in Stockholm. With long experience in production, we handle full production within film, still, web and more.

You can also contact us for specific parts within production,
such as Art Buying, Agency producing, Budgeting or freelance producing.

Stenberg / Collskog Àr ett produktionsbolag baserat i Stockholm. Med lÄng erfarenhet av produktion inom film, stillbild, webb och mycket mer.

Du kan ocksÄ kontakta oss för specifika delar inom produktion, sÄsom Art Buying, byrÄproduktion, budgetering eller frilans

Lina Stenberg

+46 (0) 707 35 44 15
lina@stenbergcollskog.se

Johan Collskog

+46 (0) 709 85 60 26
johan@stenbergcollskog.se

Visiting address

Stureplan 6
Stockholm

Welcome!